Geloofsvragen

Als het gaat om de Bijbel, de kerk em de schepping, dan zitten mensen vaak vol met vragen en opmerkingen. Op veel van deze vaak voorkomende vragen en opmerkingen willen wij graag een antwoord geven. het zijn korte antwoorden die alleen richtinggevend zijn. Blijft u met vragen zitten, neem dan contact met ons op. Daar zijn wij voor!