De Bijbel over ...

bijbel-1Als het gaat om de Bijbel of geloven, dan zitten mensen vaak vol met vragen. Vragen die niet altijd even gemakkelijk zijn te beantwoorden. Gelukkig heeft God ons de Bijbel gegeven. Als wij die aandachtig lezen kunnen veel van deze vragen beantwoord worden. Andere vragen gaan soms ons bevattingsvermogen te boven. Dan komt het er op aan om te geloven.