Geloven is een feest

U weet vast wel wat er met het Kerstfeest gevierd wordt! Maar weet u ook wat bijvoorbeeld Goede Vrijdag is, of Pasen? Dit zijn christelijke feestdagen die binnen het christendom een belangrijke plaats innemen in het geloofsleven. Centraal bij al deze feestdagen staan belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus.

Hieronder leest u meer in het kort over de betekenis van deze dagen.

Pasen

Pasen is het feest waar Jezus waarlijk is opgestaan!