• Meekijken met kerkdienst Ontmoetingskerk Hasselt

    Kerkdienst en jeugd

Onze gemeente wil ook voor kinderen en jongeren een fijne en veilige plek zijn, waar ze zichzelf en hun geloof kunnen ontdekken. Daarnaast willen we ze ook volop ruimte bieden voor plezier, activiteiten en gezelligheid, samen met leeftijdsgenoten.

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze kerk. Daarom organiseren we allerlei activiteiten voor hen, zowel tijdens die kerkdienst als door de week.

Voor kinderen

Tijdens alle ochtenddiensten is er de crèche voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Vanaf een kwartier voor aanvang van de kerkdienst is de begeleiding aanwezig en zijn de kinderen welkom. De koster kan je de weg wijzen waar de crèche wordt gehouden.

Voor de jeugd

Binnen de Ontmoetingskerk Hasselt is er speciale aandacht voor kinderen in de erediensten. Dit heeft te maken met de visie op kinderwerk. In de Bijbel komen 2 lijnen met betrekking tot de kinderen naar voren:

Kinderen horen er helemaal bij (Gen 17:7, Hand 2:39). Kinderen delen in de belofte van het heil in de lijn van de generaties.
Kinderen hebben hun eigen plek (Jozua 4, Marc.10:13-16, Joh:21:15). De geloofsoverdracht aan kinderen vraagt om een eigen aanpak, met ervaring, voorbeelden en echtheid.

Relaties zijn belangrijk voor het kind op de weg van het geloof. Daarom is het gezin zo belangrijk en onvervangbaar als plek van geloofsopvoeding. En tegelijk laat het zien, waar het in het grote huisgezin van God, de gemeente, om gaat: een eigen plek voor het kind, waar het geloofservaringen mag opdoen, waar het echtheid proeft bij volwassenen en waar relaties kunnen groeien. In het doopformulier worden we allemaal opgeroepen om de kinderen in de gemeente echt te helpen hun weg met en naar God te vinden.

Speciale aandacht

Er is voor kinderen in de eredienst speciale aandacht op de volgende manieren.

Groeigroepen

Tijdens de ochtenddiensten worden eens per 3 weken groeigroepen gehouden voor groep 1/2 en voor groep 3/4 van de basisschool. Hierbij ontvangen kinderen tijdens de preek in een eigen ruimte toerusting in geloof en onderwijs uit de Bijbel op hun eigen niveau.

Ontmoetingsclub

tijdens de ochtenddienst, eens per 3 weken, is er voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan een club waar ze samen met elkaar op hun eigen niveau praten en werken over het geloof en de Bijbel.

Kinderwerkblad

in principe is er in elke ochtenddienst een kinderwerkblad, waarin aspecten van de Bijbellezing en de preek verwerkt zijn in opdrachten, vragen en puzzels. Kinderen kunnen die krijgen voor aanvang van de dienst en invullen tijdens de kerkdienst.

Kindermoment

Eens in de paar weken wordt er tijdens de dienst een kindermoment verzorgd door een van de gemeenteleden of de predikant, waarin kort aan kinderen (een onderwerp uit) de preek wordt verteld.

Gasten welkom

Gasten zijn van harte welkom tijdens de Groeigroepen. Aan het begin van de dienst wordt aangegeven welke leeftijdsgroep die week aan de beurt is. Het rooster staat ook vermeld op deze website.

Adres