• Agenda kerkdiensten Ontmoetingskerk Hasselt

    Agenda kerkdiensten

In onze agenda vindt je alle informatie over de kerkdiensten die wij in onze kerk houden. Je bent van harte welkom om deze samen met ons mee te maken. Dat kan natuurlijk in de Ontmoetingskerk zelf, of thuis waar u live kunt meekijken via het Internet.

Kerkdienst Ds. Jaap Oosterhuis en Arend Visser

Datum
25 september 2022 10:00 - 11:00

Beschrijving


votum en zegen
LB 477 - Geest van hierboven
genadeverkondiging
LB 473:1,3,5,10 - neem mijn leven laat het Heer
gebed
kindermoment/dooponderwijs
Doop (Sela)
doop
doopgebed
lezen Genesis 29:31-35
preek deel 1 over vijfde gebod
lezen Maleachi 3:22-24
preek deel 2
opwekking 378 – Ik wil jou van harte dienen
gebed
collecte
Sela – toekomst vol van hoop
zegen

Adres