Skip to main content
Agenda kerkdiensten Ontmoetingskerk Hasselt

Agenda kerkdiensten

In onze agenda vindt je alle informatie over de kerkdiensten die wij in onze kerk houden. Je bent van harte welkom om deze samen met ons mee te maken. Dat kan natuurlijk in de Ontmoetingskerk zelf, of thuis waar u live kunt meekijken via het Internet.

Kerkdienst 10:00 uur Ds. J. Oosterhuis

Datum
2 juni 2024 10:00 - 11:00

Beschrijving

Mijn hulp is van U Heer – (opw. 640) als votum
Vredegroet
Genadeverkondiging
Create in me a clean hart (Nieuw Liedboek 51b / opw. 389)
Gebed
Kinderlied: who is the king of the jungle
Jongerenmoment (God woont onder mensen)
Exodus 35:30-36:7 – over de bouw van de tabernakel
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
Preek: een creatieve Geest
Neem mijn leven laat het Heer, LB 473:1(V) ,2(M) ,3(V) ,4(M) ,5 (allen) ,10 (allen)
Bevestiging ambtsdragers
De nieuwe psalmberijming 134
Gebed
Collectemoment
Gezang 161 – Heer U bent mijn leven
Zegen