• Agenda kerkdiensten Ontmoetingskerk Hasselt

    Agenda kerkdiensten

In onze agenda vindt je alle informatie over de kerkdiensten die wij in onze kerk houden. Je bent van harte welkom om deze samen met ons mee te maken. Dat kan natuurlijk in de Ontmoetingskerk zelf, of thuis waar u live kunt meekijken via het Internet.

Liturgie avonddienst 19.00 uur Ds Reinier Kramer

Datum
27 november 2022 19:00 - 20:00
Locatie
Ontmoetingskerk Hasselt

Beschrijving


· Welkom en mededelingen
· Votum en groet
· Zingen: Psalm 42: 1 en 3 (“Heer, een hert in dorre streken”)
· Gebed
· Schriftlezing: Habakuk 3:1-19
· Tekst: Habakuk 3:16-19
· Preek
· Zingen: Opwekking 461 (“Mijn Jezus, mijn redder”) #
· Geloofsbelijdenis, HC Zondag 23, vraag en antwoord 60 en 61
· Zingen: Gezang 211: 1 en 3 (“Wij knielen voor uw zetel neer”)
· Gebed
· Aankondiging digitale collecte
· Zingen: Psalm 42: 5 en 7 (“Maar de Heer zal uitkomst geven”)
· Zegen

Adres