• Agenda kerkdiensten Ontmoetingskerk Hasselt

    Agenda kerkdiensten

In onze agenda vindt je alle informatie over de kerkdiensten die wij in onze kerk houden. Je bent van harte welkom om deze samen met ons mee te maken. Dat kan natuurlijk in de Ontmoetingskerk zelf, of thuis waar u live kunt meekijken via het Internet.

Kerkdienst 19.00 uur Jaap Oosterhuis

Datum
19 maart 2023 19:00 - 20:00
Locatie
Ontmoetingskerk Hasselt

Beschrijving


votum en zegen
psalm 68:8,13 – geloofd zij God met diep ontzag
gebed
psalm 119:40 – uw woord is als een lamp een helder licht
1 Korintiërs 1:18-25
gezang 89:1 – Jezus leven van mijn leven
1 Korintiërs 2:1-9
gezang 89:4 – dank mijn Heiland
preek: wat het kruis voor ogen schildert
gezang 162:1,3,4 – ‘k heb geloofd en daarom zing ik
gebed
collecte
zingen geloofsbelijdenis op melodie LB 429
zegen

Adres