Bestuursraad

De bestuursraad is bedoeld om de predikanten, ouderlingen en diakenen zoveel mogelijk te ontlasten van het bestuurlijke en uitvoerende werk in de kerk. De kerkenraad met diaken blijft hiervoor wel eind-verantwoordelijk en de bestuursraad legt aan hen dan ook verantwoording af van hun werk. De bestuursraad helpt en begeleidt ook de commissies, platforms en andere functionarissen in de kerk.

De bestuursraad vergadert als regel maandelijks.

De voorzitter van de bestuursraad is ook de technisch voorzitter van de kerkenraad met diakenen. De scriba notuleert de bestuursvergaderingen.