Ontmoetingsclub 1 en 2

Voor resp. jonge en oudere kinderen die vanwege hun verstandelijke beperking wel of niet een andere school bezoeken, is de Ontmoetingsclub. Op zondagmorgen 10.30 uur eens in de 3 resp. 4 weken.
We bidden, zingen, luisteren naar een bijbelverhaal en we maken een knutselwerkje en/of praten over het onderwerp door.