Gebeden

Deze voorbeden kunnen als voorbeelden dienen voor uw gebeden over een groot aantal onderwerpenu U kunt ze aanpassen en gebruiken naar tijd en omstandigheden.