Privacyverklaring Ontmoetingskerkhasselt

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en online-diensten van de Ontmoetingskerkhasselt (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Hasselt). Door gebruik te maken van deze website (www.ontmoetingskerkhasselt.nl) geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De Ontmoetingskerkhasselt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

Intranet

Om het interne gedeelte van de website van de Ontmoetingskerkhasselt te kunnen gebruiken, worden gegevens opgeslagen. Dit gedeelte is alleen bedoeld voor gemeenteleden of gastleden. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en zijn inzichtelijk voor andere leden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Leden van de Ontmoetingskerkhasselt kunnen deze gegevens online bekijken met de aan hun verstrekte accountgegevens. Bovendien kunt u ten alle tijde bij de scriba opvragen welke gegevens zijn vastgelegd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de scriba van de Ontmoetingskerkhasselt. De Ontmoetingskerkhasselt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring en het goed laten functioneren van de website.

Google Analytics

Wij gebruiken geen gebruik van Google Analytics.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers / vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacy beleid Foto’s

Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de Ontmoetingskerkhasselt toegevoegde informatie meegeven.
De foto’s worden enkel gebruikt op de website van de Ontmoetingskerkhasselt of voor intern gebruik en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van de Ontmoetingskerkhasselt

In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Zodra de redactie uw schriftelijke aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de Ontmoetingskerkhasselt een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens via websites van derden.

Beveiliging

De Ontmoetingskerkhasselt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. www.ontmoetingskerkhasselt.nl is de website van de Ontmoetingskerkhasselt en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Privacyverklaring uitzendingen en opnamens kerkdiensten

Iedere zondag worden de diensten uitgaande van de GkV Hasselt in de Ontmoetingskerk uitgezonden via internet. Doel hiervan is dat gemeenteleden die niet bij de dienst zelf aanwezig (kunnen) zijn toch op deze manier de dienst kunnen volgen en zich zo (meer) betrokken voelen bij onze gemeente. Om deze reden is er een inlogcode nodig om de dienst live of achteraf te bekijken: de diensten zijn dus niet voor iedereen beschikbaar. De audiostream is WEL altijd zonder inlogcode beschikbaar.
Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en het doel wat wij hiermee voor ogen hebben. Dit is het protocol dat hiervoor geldt:
- De uitzending via internet betreft zowel beeld als geluid. De beelden bevatten een totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en delen van de kerkzaal.
- De laatste 50 opnames worden bewaard op de beveiligde webservers van www.kerkomroep.nl en kunnen gedurende deze tijd worden bekeken en gedownload. Ook kan een opname op USB-stick besteld worden bij het videoteam. Kosten: 4,00 Euro.
- Indien gewenst kan een opname worden verwijderd van de website van kerkomroep.nl. Een verzoek daartoe, met redenen omkleed, kan worden ingediend bij de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
- In het kerkgebouw en op de website van de kerk wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via internet. Daarbij is ook zichtbaar welke rijen in de kerkzaal NIET in beeld worden gebracht.
- Personen die de kerkdiensten bezoeken worden niet close en niet in front opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
- Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beelduitzending gewezen door de preekvoorziening.
- Er worden gedurende de kerkdienst opnames gemaakt van de gebeurtenissen in het liturgisch centrum. Gemeenteleden die belijdenis doen, voorlezen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, ouders die hun kinderen aan het kindermoment laten meedoen, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen hier rekening mee te houden.
- Uitzendingen van de diensten vallen niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming van het CBP nodig. Het videoteam is verantwoordelijk voor de techniek en contact met de beheerder van kerkomroep.nl.
- De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.kerkomroep.nl of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkomroep.nl met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen). Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.

Koppeling met derden

Als een Gebruiker gegevens die worden verzameld via de website deelt met toepassingen van derden, zoals andere platformen of apps, dan zijn op de verwerking daarvan door deze derden uitsluitend de privacy policies van die derden van toepassing. Hieronder is mede begrepen, maar daartoe niet beperkt, het openbaar delen via social media. De Ontmoetingskerkhasselt heeft op hun gegevensverwerking helaas geen invloed.

Contact details

www.ontmoetingskerkhasselt.nl is een website van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Hasselt en is als volgt te bereiken.

De Weedebrink 1
8061 AK  Hasselt
Tel. 038-4772271
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aangepast:
20-02-2020