Skip to main content

Disclaimer

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Hasselt is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.
Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Hasselt geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Hasselt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Hasselt zijn links opgenomen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Hasselt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Hasselt zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.