Skip to main content

Veertigdagentijd 2022

Veertigdagentijd 2022

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en boete en vraagt om een rustige schikking. Het paarse kleed ligt op de liturgietafel. Paars is de kleur van veertigdagentijd.
2 olielampen deze staan voor de olielampen van de 5 dwaze en 5 wijze vrouwen die klaar stonden om met de bruidegom mee te gaan. wat aansluit bij het thema van dit jaar.
Ben je klaar voor het feest?
Het kruis verwijst naar Pasen daar zijn we naar onderweg.
We maken een uitbeelding bij het weekthema wat aan de beurt is. De basisopstelling blijft de hele periode staan, het weekthema veranderd elke zondag.

Thema week 1:   De zalving van Jezus voeten
40dagentijd2022 1  40dagentijd2022 2  40dagentijd2022 3

Thema week 2:  De Zaaier, zaait het woord van God.
2dezondagveertigdagentijd2022 1   2dezondagveertigdagentijd2022 2n

Thema week 3:  Wat doe jij met de uitnodiging?
3dezondag40dagentijd 1  3dezondag40dagentijd 2  3dezondag40dagentijd 3

Thema week 4:  De wijnstok en de ranken
4dezondag40dagentijd2022 1  4dezondag40dagentijd2022 2  4dezondag40dagentijd2022 3

Thema week 5: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp!
5dezondag40dagentijd

Thema week 6: Stil, goed , heilig
6dezondag40dagentijd2022 1  6dezondag40dagentijd2022 2  6dezondag40dagentijd2022 3   6dezondag40dagentijd2022 4  6dezondag40dagentijd2022 5