Skip to main content

Advent en kerst 2019

Advent en kerst 2019

Het stuk op de liturgietafel is een opbouwstuk.  We maken de beweging van donker naar licht en van leeg naar vol. Het witte kleed ligt op tafel, als teken van het verwachte nieuwe leven. In de adventstijd denken we aan de toekomst, aan wat komen gaat. De profeten uit het O.T. beschrijven de belofte van God dat er een dag zal komen, dat Hij alles ten goede keert en de belofte van de komst van de Messias realiteit wordt.


1e advent: 1 december
Op een grote boomschijf is een opgaande lijn van aan elkaar gebonden takken gemaakt, die de hoop en de verwachting van de komst van de Messias verbeelden. Een aantal klimopranken is in de takken verwerkt: Gods trouw is blijvend van generatie op  generatie. Op de schaal een amaryllisbol waarvan de knop al zichtbaar is. Dit staat voor het nieuwe leven dat komen gaat, de komst van de Messias.
De kleur voor deze eerste advent is paars, zichtbaar in de paarse kaars die aangestoken is en een paarse bloem bij de schikking.
1ste advent zondag 2019 1  1ste advent zondag 2019 2  1ste advent zondag 2019 3  1ste advent zondag 2019 4


2e advent: 8 december

Er is voor vandaag meer klimop toegevoegd en ook mos op de boomschijf.  Een druivenstok is zichtbaar: er zal een kind geboren worden uit de familie van Isaï.  De plant met lichte bloemen verwijst naar het kind dat geboren zal worden en een bijzonder leven zal leiden. De kleur voor deze tweede advent is lichtpaars, zichtbaar in de lichtpaarse kaars die aangestoken is en een lichtpaarse bloem bij de schikking.
2deadvent2019 1  2deadvent2019 2  2deadvent2019 3  2deadvent2019 4


3e advent: 15 december

Er zijn nog meer klimopranken aan de schikking toegevoegd, evenals een  bloeiende kerstroos: het symbool van het komende feest.
De kleur voor deze derde advent is roze, zichtbaar in de roze kaars die aangestoken is en een roze bloem bij de schikking.
3deadvent2019 1  3deadvent2019 2  3deadvent2019 3  3deadvent2019 4  3deadvent2019 5  3deadvent2019 6


4e advent: 22 december

Er is een krans van hederaranken rond de schijf gelegd: Gods trouw is zichtbaar. Hij werkt toe naar de vervulling van zijn beloften.
Het is bijna Kerst! De kleur van deze zondag is wit, zichtbaar gemaakt door de witte kaars die is aangestoken en de witte bloemen bij de schikking.
4de advent 2019 1  4de advent 2019 2  4de advent 2019 3  4de advent 2019 4


Kerst

Het adventsstuk is in de afgelopen weken opgebouwd van licht naar donker en van bijna leeg naar vol. De opgaande lijn van de takken, die de verwachting van de komende Christus verbeeldt, is aangevuld met een bloeiende witte amaryllis: Christus is geboren. Er is veel groen toegevoegd: door Christus ontvangen wij nieuw leven. De witte bloemen geven de feestelijke gebeurtenis van Christus' geboorte weer. Uit de tronk van Isaï is een nieuwe loot ontsprongen. De brandende lichtjes verwijzen naar het Licht der wereld.
1e kerstdag 2019 1
  1e kerstdag 2019 2  1e kerstdag 2019 3  1e kerstdag 2019 4  1e kerstdag 2019 5