Skip to main content

Veertigdagentijd 2019

Veertigdagentijd 2019

Thema van de veertigdagentijd is : een nieuw begin

Basisopstelling: deze blijft de hele periode van de veertigdagentijd staan!

*  Op de liturgietafel ligt het paarse kleed, de kleur voor de veertigdagentijd. Paars staat voor berouw, boete, bezinning.
*  Een stenen poort: God maakt een nieuw begin als mensen het uit de hand hebben laten lopen. Er is hoop voor de toekomst.
*  Twee halve bollen in elkaar gezet: voor elke zondag wordt de betekenis aangepast op het thema.

Zondag 10 maart, de 1e zondag van de veertigdagentijd : Adam en Eva.
Adam en Eva mogen leven en werken in Gods schepping, gesymboliseerd door de bol met bloemen en mos. Toch zijn ze ongehoorzaam aan God: ze overtreden zijn gebod en luisteren naar de duivel.
De kronkeltakken in het stuk geven de ongehoorzaamheid van Adam en Eva weer.
Het stuk staat vóór de poort, symbool van Gods genade. God maakt een nieuw begin ondanks zonde en ongehoorzaamheid.

Zondag 17 maart, de 2e zondag van de veertigdagentijd : Noach
In de tijd van Noach besluit God de aarde te vernietigen omdat er heel veel zonde is. De zonde wordt gesymboliseerd door de kronkeltakken in de bol.
God redt Noach en zijn gezin en nadat de ark is gestrand maakt God een nieuw begin met de mensheid. De poort is daarvan het symbool..
God laat Noach een prachtige regenboog zien als teken dat hij de aarde nooit meer zal vernietigen. De regenboog staat voor Gods trouw.
In de bol zijn bloemen geplaatst in de kleuren van de regenboog.

Zondag 24 maart, de 3e zondag van de veertigdagentijd : Abraham
In Gen. 12 maakt God met Abraham een nieuw begin. Daarvan is de poort het symbool. God roept God Abraham weg uit zijn land Ur en uit zijn familie naar een onbekend land.
De wegwijzer geeft aan : Ur en Charan en een ????????? voor het onbekende land. De grillige takken staan voor de onbekende toekomst die Abraham tegemoet gaat.
Toch is Abraham gehoorzaam en vertrouwt hij volledig op God. De bloemen in de bol zijn daarvan het symbool.

Zondag 31 maart, de 4e zondag van de veertigdagentijd : de uittocht uit Egypte
Het volk Israël heeft 400 jaar als slaven in Egypte gewoond en nu gaat God een nieuw begin maken door het volk te bevrijden. De poort is daarvan het symbool.
Het volk kreeg de opdracht om bloed aan de deurposten te smeren zodat ze gered konden worden. In het stuk is een deurpost met ‘bloed’ verwerkt.
De sandalen symboliseren de tocht die het volk moest maken op weg naar het beloofde land. De grillige takken staan voor het lijden en de verdrukking in Egypte.
De bloemen in de bol symboliseren de mooie toekomst in Kanaän.

Zondag 7 april , de 5e zondag van de veertigdagentijd : terugkeer uit ballingschap
De mensen van het volk Israël hebben 70 jaar als ballingen  in Babel gewoond en God brengt hen terug naar Kanaän, waar ze een nieuw leven gaan opbouwen.
De poort is daarvan het symbool. Na de terugkeer wordt als eerste het altaar weer opgebouwd om de offerdienst te herstellen.
In het stuk wordt een altaar uitgebeeld. De grillige takken staan voor de periode van de ballingschap.
De bloemen in de bol symboliseren de blijdschap over terugkeer naar het eigen land, Kanaän.

Zondag 14 april, de 6e zondag van de veertigdagentijd : Jezus’ intocht in Jeruzalem
God maakt een nieuw begin bij uitstek door de dood en opstanding van zijn zoon. De poort is het symbool van dit nieuwe begin.
Tegelijk ook de hoop en verwachting van Gods nieuwe koninkrijk. Jezus’ laatste week op aarde begint met de intocht in Jeruzalem.
De palmbladeren herinneren aan de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden. De kronkeltakken staan voor het lijden dat Jezus wacht.
De bloemen in de bol  staan voor het nieuwe leven door Christus: geen dood en zonde meer.

Palm zondag 2019 1  Palm zondag 2019 2  Palm zondag 2019 3  Palm zondag 2019 4