Skip to main content

Eeuwigheidszondag 2018

Eeuwigheidszondag 2018

Commissie Liturgische Symboliek heeft op de tafel een uitbeelding gemaakt om stil te staan bij het verdriet om geliefden, die ons ontvielen. Het witte kleed ligt op tafel. Wit, de kleur van Christus, van reinheid en zuiverheid en van hoop voor de toekomst.
Op de tafel is een compositie gemaakt van groen en witte bloemen, met op de achtergrond twee takken die met elkaar vergroeid zijn. Dit lag op de kist van een gemeentelid tijdens de samenkomst na haar overlijden. De tak herinnert aan verbondenheid, maar symboliseert tegelijk het afgebroken leven dat door de dood ten einde kwam. De tak wijst omhoog naar God, die zich ontfermde over de gestorvenen.  In het stuk is een grote witte bloem verwerkt, de opgaande lijn duidt op de overwinning op de dood, door Christus behaald.
De witte rozen symboliseren de overleden geliefden van gemeenteleden die zijn gestorven in Hasselt, of elders in het land. In de diensten dit jaar is voor deze families gebeden om troost en kracht. Tussen de bloemen zijn kleine witte bloempjes gestoken. Die staan voor het jonge leven dat ten einde kwam in de moederschoot of kort daarna. Het verdriet van ouders die vol vreugde een kindje verwachtten en hun kindje aan God moesten afstaan, is niet te peilen en werkt nog jaren door.
 
De rietpluimen en grassen geven de gebrokenheid en de vergankelijkheid van het leven weer. Ziekte en dood bedreigen het leven; toch moet ieder van ons eens sterven. In al het verdriet om geliefden die gestorven zijn, komen we uit bij God, die troost en draagt in dagen van rouw en gemis. Daarom zijn er vingerbladeren gestoken in het bloemstuk: zij symboliseren de handen van God die beschermen en dragen en die ons bepalen bij onze eeuwige bestemming. Er is uitzicht op de nieuwe toekomst, die voor de overledenen al werkelijkheid is.

Voor elk van de overledenen is een witte roos in een vaasje op de tafel geplaatst.
 
Op deze zondag zien wij uit naar de Wederkomst van Christus, de dag waarop hij alles nieuw zal maken.  De dag waarop verdriet, ziekte, rouw, honger of oorlog voorbij zal zijn. De dag waarop de dood definitief verslagen zal zijn en wij voor altijd bij hem mogen leven.

eewigheidszondag 2018 1  eeuwigheidszondag 2018 2  eeuwigheidszondag 2018 3  eeuwigheidszondag 2018 4  eeuwigheidszondag 2018 5  eeuwigheidszondag 2018 6