Skip to main content

Bevestiging ambstdragers 2018

Bevestiging ambstdragers 2018

Op de tafel ligt het rode kleed; rood is de kleur van de HG en staat voor het vuur, het enthousiasme van de Geest.
Polygonumstokken wijzen omhoog: ambtsdragers en gemeente zijn afhankelijk van Gods zegen en kracht.
De zonnebloemen staan voor aandacht, liefde en warmte die de ambtsdragers voor de gemeenteleden hebben.
Rode rozen zijn het beeld van vertrouwen en het ambtsgeheim. Voor elke ambtsdrager  één rode roos.
De groene bladeren en de grassen symboliseren de gemeente. Zij staan om de ambtsdragers heen en vormen samen met hen één geheel.
De tak met appeltjes staat voor het vrucht dragen: door Gods genade dragen zowel ambtsdragers als gemeenteleden vrucht.
Hedera verwijst naar de trouw van God.
bevestigingambstdragers sept2018