Skip to main content

Pasen 2018

Pasen 2018

Het witte kleed op de liturgietafel is de kleur van Christus, van overwinning en nieuw leven. De nieuwe paaskaars verwijst naar de aanwezigheid van de opgestane Heer.  
De boomschijven symboliseren het open graf. De  bloemen in een opgaande lijn staan voor de opgestane Heer.
Het groen en mos wijzen op het nieuwe leven door de opstanding.  
De witte bloemen tussen het mos staan voor de vrouwen die naar het graf komen en het leeg vinden.

pasen2018 4  pasen2018 1    pasen2018 3  pasen2018 2