Skip to main content

Veertigdagentijd 2017

Veertigdagentijd 2017

Woensdag 1 maart is de veertigdagentijd begonnen, de tijd van voorbereiding op Pasen. Van oudsher een periode van vasten, inkeer, bezinning en gebed.

Op de liturgietafel ligt het paarse kleed, de liturgische kleur voor de lijdenstijd. Ook brandt tijdens elke dienst de paaskaars. Net als vorig jaar, wordt er gewerkt met een basisopstelling die de gehele veertigdagentijd blijft staan. De basisopstelling bestaat uit een hoge, ietwat roestige etagère, waarvan de onderste laag gevuld is met stenen en mos voor de stevigheid. Per zondag wisselen de attributen, passend bij het thema voor de betreffende week.

5 maart - 1e zondag veertigdagentijd 2017

Het thema is: Christus: echt God, toch één van ons. (Hebreeën 1 – 4 )

In dit gedeelte komt Christus’ glorie en macht naar voren. In Christus schittert Gods luister. Christus is ook echt God: Hij heeft alle macht om grootse dingen te doen!

uitbeelding: op tafel is een etagère geplaatst en boven op de hoogste laag staat een goudkleurige kroon, die Christus’ glorie symboliseert. Verder is gewerkt met klimop – teken van Gods trouw. De kroon blijft de hele periode hangen: Christus staat centraal in deze periode en ook in de Hebreeënbrief.
 Veertigdagentijd2017 1ste zondag 2  
Veertigdagentijd2017 1ste zondag 1  Veertigdagentijd2017 1ste zondag 3


12 maart – 2e zondag veertigdagentijd 2017

Het thema is: Gedenken (Hebreeën 5 en 6)

Opnieuw staat Christus centraal. Gedenk wat Jezus heeft gedaan. De Hebreeën hebben aan Christus gedacht, liefde betoond aan zijn naam. Nu moeten ze ook volhouden! Want God is ongelooflijk trouw en God is betrouwbaar. Zijn beloften zijn als een anker, als een stevig fundament. We mogen achter Jezus aanlopen en bij Hem schuilen.

Uitbeelding: bij de etagère is een anker geplaatst. Klimop: teken van Gods trouw.
Veertigdagentijd2017 2de zondag 1  Veertigdagentijd2017 2de zondag 2  Veertigdagentijd2017 2de zondag 3


19 maart – 3e zondag veertigdagentijd 2017

Het thema is: De betere hogepriester. ( Hebreeën 6 en 7)

Jezus wordt als priester verbonden met Melchisek. In het O.T. konden alleen levieten priester worden. Maar met Jezus wordt dit helemaal anders. Hij is de allerbeste priester, en toch is hij geen leviet. Jezus geeft als priester eeuwigheidswaarde, ‘zijn onvergankelijk leven’. Hij geeft dit aan ieder die Hem volgt en gelooft dat je voor altijd leeft, ook na het sterven. Jezus is rein en volmaakt. Als Hij zichzelf als offer brengt, is het zo puur en zo heilig dat het eens en voor altijd voldoende is.

Uitbeelding: een cape in de kleuren van de kleding van de hogepriester en een gordel in de kleuren van de priester. Klimop: teken van Gods trouw.
Veertigdagentijd2017 3de zondag 1  Veertigdagentijd2017 3de zondag 2  Veertigdagentijd2017 3de zondag 3


26 maart – 4e zondag veertigdagentijd 2017

Het thema van deze week is:  Oud en Nieuw Verbond       ( n.a.v. Hebr. 8)

In het O.T.  stonden offers en heiligdom centraal. Er vloeide heel veel bloed van offerdieren.  Jeremia profeteert over een nieuw verbond. Niet omdat het uit de tijd was, maar omdat Israël het oude had verbroken. Jeremia liet in de profetie over het nieuwe verbond al merken dat het daarin zou gaan om andere dingen. Niet dat in het oude verbond geen sprake was van liefde, maar Israël liet zich er niet meer door raken. God en je naaste liefhebben, daar gaat het uiteindelijk om. God laat zien hoe groot Zijn liefde is. Nog veel mooier dan die stralende tabernakel is de echte aanwezigheid van God. God wil dicht bij ons zijn. Het nieuwe verbond is beter, het oude is voorbij. 
Veertigdagentijd2017 4de zondag 1  Veertigdagentijd2017 4de zondag 2  Veertigdagentijd2017 4de zondag 3  Veertigdagentijd2017 4de zondag 4


2 april  -  5
e zondag veertigdagentijd

Het thema van deze week is: Verzoening        (n.a.v. Hebr.9/ Lev. 16 )

In het O.T.  waren offers nodig om het volk met God te verzoenen. Christus geeft zichzelf als een offer voor ons leven. Voordat we oog in oog met God mogen staan moeten we schoon worden. Volmaakt, smetteloos, zoals Jezus. Dat kunnen we niet bereiken door zelf, vanuit ons gebroken bestaan, offers voor God te brengen. Jezus, die zelf geen reiniging nodig heeft, kiest er voor om zich voor ons te offeren. Vanuit zijn heelheid neemt hij de gebroken wereld op zijn schouders. En Hij brengt ons al het goede wat Zijn Vader voor ons heeft bedacht.
Veertigdagentijd2017 5de zondag 1  Veertigdagentijd2017 5de zondag 3  Veertigdagentijd2017 5de zondag 2

 

9 april  -  6e zondag veertigdagentijd

Thema:   vandaag is Palmzondag.

We sluiten aan bij Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem.  De mensen willen Jezus koning maken, maar Jezus  laat zich niet als aardse koning kronen.  Zijn koningschap ligt in de hemel.

Uitbeelding:
De etagère is op tafel geplaatst en boven op de hoogste laag staat een goudkleurige kroon, die Christus’  glorie symboliseert. Op de kroon een grote toef  witte bloemen: Dit verwijst naar Christus’ koningschap. Vanaf de etagère loopt  een pad van gekleurde kleden over het podium. Dit staat  symbool staat voor de kleren die de mensen voor Jezus uitspreidden. Palmbladeren maken de uitbeelding compleet. En uiteraard ontbreekt de hedera, teken van Gods trouw, niet.   Voor de kansel staat een fleurig boeket, dat het enthousiasme van de mensen verbeeldt.
Veertigdagentijd2017 6de zondag 2  Veertigdagentijd2017 6de zondag 1   Veertigdagentijd2017 6de zondag 3

 

16 april  -  Pasen

Het thema voor vandaag is: Ik ben de Opstanding en het Leven

Uitbeelding: 
Op de liturgietafel ligt het witte kleed, de liturgische kleur voor de paastijd. Op deze paaszondag brandt een nieuwe paaskaars, (de vorige is gedoofd tijdens de dienst op Goede Vrijdag). De nieuwe kaars verwijst naar de opstanding van Christus. De kaars staat symbool voor de aanwezigheid van Christus in de dienst. Op de tafel de voorwerpen die horen bij de uitbeeldingen tijdens de  vespervieringen van de afgelopen week. Het thema voor vandaag is:   “Ik ben de Opstanding en het Leven”. Dit  wordt uitgebeeld door een wit boeket voor de kansel. Wit, de kleur van Christus, de opgestane Heer! 
Veertigdagentijd2017 7de zondag 1  Veertigdagentijd2017 7de zondag 2  Veertigdagentijd2017 7de zondag 3