Skip to main content

Oud en Nieuw 2016-2017

Oud en Nieuw 2016-2017

Gods Woord is de basis van ons bestaan. God zegt in de Bijbel:  Ik blijf bij je in het nieuwe jaar, zoals ik ook in het voorbije jaar bij je ben geweest.  De pot van 2016 met bloemen in allerlei kleuren:  dit zijn de mooie en verdrietige dingen in de gemeente, maar ook in het leven van ieder persoonlijk.  De boog van hedera:  Gods trouw omspant ons hele leven, in het afgelopen jaar, maar ook in het nieuwe. De pot van het nieuwe jaar is nog niet gevuld: we vertrouwen op Gods hulp ook voor 2017.

OudenNieuw 2016 2017  Oud en nieuw2016 2