Skip to main content

Belijdenis en doop Remco Roebertsen

Belijdenis en doop Remco Roebertsen

Het witte kleed ligt op tafel, de kleur die hoort bij een doopdienst. In een hoge vaas een paar stelen riet; de frisse groene kleur symboliseert het nieuwe leven dat Remco krijgt als kind van God. In de vaas een grote witte bloem, symbool voor Christus: Remco heeft Christus als zijn Redder en Verlosser leren kennen. Daaromheen een kring van vaasjes met vrouwenmantel, symbool voor de gemeente, die Remco in haar midden opneemt. Het rode hart symboliseert Gods liefde voor iedereen, en de hedera geeft Gods trouw weer.

Om de doopvont is een wit kleed gedrapeerd en er staat een witte bloem bij. De gebruikelijke aankleding als er een kindje van de gemeente gedoopt wordt, zoals deze zondagochtend in de tweede dienst.

260616-Belijdenis en doop Remco Roebertsen-1  260616-Belijdenis en doop Remco Roebertsen-2  260616-Belijdenis en doop Remco Roebertsen-3  260616-Belijdenis en doop Remco Roebertsen-4