Skip to main content

Veertigdagentijd 2016

Veertigdagentijd 2016

 

Thema: Prijs de Heer, mijn ziel (Psalm 104)

Tijdens de eerste week van de veertigdagentijd staat de schepping centraal, die op de liturgietafel is uitgebeeld: mooie fleurige bloemen, bolletjes, mos, klimopranken en groen.

Achter de tafel is de regenboog zichtbaar: teken van Gods trouw.

De schepping is bedoeld om van de genieten en Gods grootheid te ontdekken in de natuur. De tafel is een aanmoediging en uitnodiging: trek eropuit en ontdek Gods mooie schepping in de natuur. Doe je wandelschoenen aan, neem je verrekijker mee, stop een paar natuurboekjes in je tas, gebruik een schepnetje of een vergrootglas.

Kijk goed rond en geniet van Gods schepping en prijs de Heer.

zondag 140216-1  zondag 140216-2  zondag 140216-3  zondag 140216-4

 

Zondag 21 februari:

Thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft (Psalm 24)

De mens heeft van God de opdracht gekregen om voor de aarde en de schepping te zorgen en die te beheren. De mens werd Gods onderkoning: hij moest heersen over de schepping. Dit is zichtbaar gemaakt in de kroon van mos, waarin twee mensen zijn geplaatst.

Ook zijn er verschillende dieren te zien. De mens mocht de baas zijn over de vissen, de vogels, de dieren op het land, over de hele aarde en wat daarop rondkruipt.

De mens moest de aarde bewerken; je ziet op de tafel een schepje, een harkje, zakjes met zaad, en ook bloemen, bolletjes, mos en klimopranken (teken van Gods trouw).

In de omgang met de natuur en de schepping moest de mens Gods glorie laten zien. Helaas was de mens geen perfecte onderkoning. In de tijd dat Jezus op aarde was, liet hij Gods glorie zien op de manier die God bedoeld had.

zondag 210216-1    zondag 210216-3  zondag 210216-2

 

 Zondag 28 februari:

Thema: de aarde lijdt (Gen. 3)

Het leven in het paradijs was perfect. De mens leefde in harmonie met de natuur. Het ging mis toen de mens tegen God koos. Na de zondeval werd de aarde vervloekt om de ontrouw van de mens. De mens zal hard moeten werken om de aarde te bewerken: hij krijgt te maken met dorens, distels en onkruid, die zijn taak bemoeilijken.

De schepping zucht onder de ontrouw van de mensen. De natuur wordt bedreigd door milieuvervuiling, door afval dat mensen laten slingeren, door menselijke hebzucht die de aarde uitput. De aarde lijdt onder het slechte menselijke beheer.

Dit is uitgebeeld op de liturgietafel: de mensen zijn niet langer in harmonie met de natuur en met elkaar. Zelfs de dieren worden vijanden van elkaar. Er zijn dorre distels, cactussen, stenen. Maar ook rommel, afval en troep.

Ook al maakt de mens een puinhoop van Gods mooie schepping, God blijft trouw: de regenboog is het teken van zijn trouw aan de mens en de natuur. Hij wil rust geven, ondanks zware arbeid.

 

Zondag 6 maart:

Thema: bekering naar God en verzoening (Rom. 8: 19-23)

De schepping heeft zwaar te lijden onder het wanbeheer van de mens. De natuur kijkt ernaar uit dat dingen veranderen. De gebrokenheid vraagt om herstel en vernieuwing.

God kan en wil herstel geven als wij Hem daar gelovig om vragen. Het gebed is daarbij belangrijk. Dit is uitgebeeld op de tafel. Achter de stronk staat een hoge witte bloem, die God symboliseert. Twee figuurtjes, die de mensen symboliseren, staan met opgeheven handen onder de hoge bloem. Zij strekken hun handen uit naar God en drukken zo hun afhankelijkheid van God uit.

God herstelt en vernieuwt de schepping, zichtbaar gemaakt in de frisse bloemetjes en bolletjes op en om de stronk. God zorgt ook voor levensonderhoud; dat staat deze week centraal in het leesrooster. Dus zijn er ook broodjes op de tafel. God is de Gever, aan Hem de dank!

zondag 060316-1  zondag 060316-2  zondag 060316-3  zondag 060316-4

 

 Zondag 13 maart:

Thema: verzoening (Koll. 1: 15,16,20)

Omkering begint bij het besef dat de aarde van God is. Christus heeft verzoening gebracht tussen God en mens, en schepping. Christus is de eerstgeborene van de schepping; wij kunnen leven op een manier waarop de aarde tot haar recht komt. De aarde kan weer heen wijzen naar God, haar schepper.

De verzoening is uitgebeeld op de liturgie tafel. De regenboog is het symbool van Gods trouw aan zondige mensen. De grote witte bloem staat voor God, de twee witte figuurtjes voor de mens. Een kring van kleine flesjes in diverse maten, gevuld met verschillende bloemen in allerlei kleuren staat om de twee mensen heen. God wil opnieuw met ons beginnen en verbindt ons onderling door zijn liefde.

zondag 130316-1  zondag 130316-2  zondag 130316-3

 

Zondag 20 maart:

Thema: Gods mooie toekomst (Jesaja. 11: 6-10)

God gunt ons een blik in de nieuwe toekomst, de nieuwe aarde - Gods vrederijk. We zijn op weg naar die prachtige toekomst!

Tijdens Jezus’ leven op aarde heeft hij veel les gegeven over Gods rijk. Hij liet in woorden en daden zien hoe mooi Gods koninkrijk zal zijn. Een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Om dat rijk werkelijkheid te laten worden moest hij zijn leven geven voor ons.

Door Jezus’ lijden gaan we op weg naar Gods mooie toekomst. Dat is uitgebeeld op de liturgietafel. De palmbladeren verwijzen naar de intocht in Jeruzalem. De twee mensfiguurtjes lopen langs een soort berg omhoog. Met bloemen in allerlei kleuren is een weg omhoog gemaakt: beeld van Gods mooie toekomst. Daartussen staat een rood hart, symbool van Gods liefde.

 

Vrijdag 25 maart:

Goede Vrijdag

Tijdens de vespervieringen werkten we van licht naar donker om zo de beweging naar Goede Vrijdag uit te beelden: na elke viering werd een aantal bloemen uit het stuk verwijderd, te beginnen met de lichtgekleurde bloemen. Elke dag werd het stuk leger en donkerder van kleur. Op donderdagavond zijn alle bloemen weg.

Wat overblijft is een berg stenen op een kale stronk. Boven op de berg staat een kruis Een aantal donkerrode rozen wijst op het bloed van Christus, evenals het rode gedrapeerde kleed.

Tijdens de dienst wordt de paaskaars, na de Schriftlezing, gedoofd.

vrijdag 250316-1  vrijdag 250316-2  vrijdag 250316-3  vrijdag 250316-4

 

Paaszondag 27 maart:

Thema: een tuin bloeit rond het open graf

Op deze paasdag herdenken we de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Opnieuw zijn we in een tuin; de tuin waarin zich het graf van Jezus bevindt.

De opstanding van Jezus is een groot wonder: een nieuwe schepping! Dit is uitgebeeld op de liturgietafel.

Het witte kleed ligt op tafel. Wit: de kleur van Christus, de kleur van nieuw leven. Een grote grafsteen staat achter de tafel en daarvoor is een tuin ingericht met struikjes, bloeiende takken, en veel fleurige bloemen. Rond het open graf komt een nieuwe schepping tot bloei.

zondag 270316-1  zondag 270316-2  zondag 270316-3