Skip to main content

Feest voor Desiree en voor de gemeente

Feest voor Desiree en voor de gemeente

In  de Bijbel vond Desiree troost en steun: God wilde er ook voor haar zijn! 

God heeft Desiree aangeraakt met zijn liefde en vandaag mag ze gedoopt worden.  Uit de doopvont komt een wit kleed als een stroom van levend water.  De bloeiende tak staat symbool voor het nieuwe leven dat Desiree ervaart. Klimopranken staan voor Gods trouw. 

De kring van vrouwenmantel wijst naar de mensen die al die tijd om Desiree heen stonden, haar steunden en voor haar hebben gebeden.  Ook verbeeldt het de gemeente  die Desiree in haar midden opneemt. 

Doop Desiree-1  Doop Desiree-2