Skip to main content

Advent en Kerst 2014

Advent en Kerst 2014

Kerst:    Matt. 1:18-25 

De naam Jezus op het bord is duidelijk: het gaat om de komst van de beloofde Messias.
De witte bloemen en lampjes symboliseren dat Gods beloften zijn uitgekomen: Hij geeft bevrijding. 
De witte amaryllis staat voor Jozef en Maria, met als tegenstelling de donkere bloem die David en Batseba voorstelt: licht tegenover schaduw. 
Tegelijkertijd valt over de geboorte van de Messias al de schaduw van het kruis.

Kerst1             Kerst2

 

4e adventszondag:     Jesaja 61

De  stronk symboliseert  het  door de zonde gebroken  leven.  De  stronk  is  omwikkeld met  klimopranken  en  witte  bloemen, die staan  voor  het  vernieuwde  leven  door Christus’ komst: Hij geeft bevrijding en hoop. 
De  witte  amaryllis  staat  voor  Christus, evenals de kroon.  
Het rood van het kleed verwijst naar het bloed van  Christus  en legt de verbinding met het Heilig Avondmaal.

advent4-1    advent4-2

3e  adventszondag:  Jesaja  40: 1 – 11

De stronk staat voor de ballingschap. Hij is  omwikkeld met klimopranken en roze klokjesbloemen; dit verbeeldt het voorspelde einde van de ballingschap.  God geeft bevrijding voor zijn volk. 
De twee naar elkaar toegebogen anthuriums drukken troost uit: God laat zijn volk niet voor eeuwig lijden, maar komt met verlossing en bevrijding.
De roze bloemen in het mos symboliseren de komst van Christus.

Advent3-2 advent3-1 Advent3-3

  

Tweede adventszondag:   Markus 1: 7 – 8

Bij de boomstronk, die staat voor de zonde, is een groen hart geplaatst.
Het hart symboliseert de liefde van God, de rode bloemen zijn het teken van de H.G. 
De watergolf die vanuit het hart in de glazen bak stroomt, beeldt de stromen van levend water uit. 
De bak wordt verlicht,  symbool voor de verlichting  met de H.G. die op Pinksteren zal komen.
De witte bloemen in het mos staan voor de hoop die advent geeft:  niet blijven steken in het donker, het wordt licht! 

advent2-1 advent2-3 advent2-2

 

Eerste adventszondag:   Gen. 35

Betekenis van de uitbeelding: de boomstronk staat voor het afgekapte leven van Rachel. De dorre bladeren symboliseren haar verdriet om het feit dat ze gaat sterven en de naam die ze haar zoontje geeft: Benoni.  Jakob verandert de naam van het kind in Benjamin, symbolisch weergegeven door de kleine bloemen.  Het groene mos staat voor de hoop in deze adventsperiode.

advent1-2 advent1-1 advent1-3