Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 20 januari : 09:15

Liturgie

Votum en zegengroet
Gezang 165 "Machtig God sterke rots"
Verkondiging van Gods liefde (Sefanja 3: 17)
Psalm 62: 1
Gods geboden
Lied "De tien woorden en het ene woord"
Kindermoment
Lied "Je hoeft niet bang te zijn"
Schriftlezing Job 9: 1 - 24
Psalm 42: 3 en 4
Schriftlezing Mattheüs 14: 22 - 33
Psalm 89: 4 en 5
Preek "Geloven als het stormt"
LB 442: 1, 2, 3, 4
Gebed
Collecte
Opwekking 518
Zegen