Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 06 januari 2019 : 09:15

Liturgie

Votum en zegen
Gezang 138 – "Heer laat het licht zijn om ons heen"
Genadeverkondiging
Psalm 32: 1
Gods geboden
Psalm 32: 5
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Johannes 1: 19 - 42
Liedboek 487: 1, 2, 3
Schriftlezing Openbaring 2: 17
Klank en weerklank Gezang 90: 6
Preek: "Een nieuwe naam"
Opwekking 617 – "Hij kent mijn naam"
Bevestiging Alex ten Kleij
Psalm 80
Gebed
Collecte
Sela - "Ik zal er zijn"