Ontmoetingsdienst

Beginnend op Zondag 02 juni : 19:00

Liturgie

Welkom
Opwekking 574 "U bent welkom"
Gebed om leiding door de Heilige Geest
Schriftlezing Matteüs 11: 28 - 30
Opwekking 416 "Jezus is Koning over aarde"
Schriftlezing Psalm 62: 2 - 9
Opwekking 790 "God is mijn Herder"
Overdenking
Sela "In stilte"
Dankgebed
Collecte
Sela "Jezus alleen / Hij is de rots"