Ontmoetingsdienst

Beginnend op Zondag 03 februari : 19:00

Spreker: Wybren van Keulen

Liturgie

Welkom
Opwekking 815 "Vul dit huis met uw glorie"
Reyer "Wij brengen U hulde"
Gebed
Opwekking 553 "Laat het feest zijn in de huizen"
Opwekking 720 "God maakt vrij"
Schriftlezing
Overdenking "Op zoek naar levend geloof"
Opwekking 789 "Lopen op het water"
Dankgebed
Collecte
Zegelied