Ds. T. Waalewijn

Beginnend op Zondag 16 december 2018 : 09:00

Bij Ontmoetingskerk De Weedebrink 1, 8061 AK Hasselt, Nederland

Viering Heilig Avondmaal
Liturgie

Formulier 3 deel 1
Votum+groet
Psalm 100: 1, 3, 4
Formulier 3 deel 2
Aansteken kaars
Formulier 3 deel 3
Gebed
Schriftlezing Jesaja 2: 1 - 5
Psalm 117
Overdenking
GK 2017 Gezang 213: 1 - 3
Formulier 3 deel 4
Gebed
Geloofsbelijdenis
GK 2006 Gezang 125: 1, 3, 6
Avondmaalsviering
     GK 2006 Gezang 127: 1 - 5
     LvK Lied 125: 1 - 5
Gebed
Collecte
Opwekking 585
Zegen

2018-12-16 09:00:00
2018-12-16 10:15:00