Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 09 december : 09:15

Bij Ontmoetingskerk De Weedebrink 1, 8061 AK Hasselt, Nederland

Liturgie

Votum en zegen
LB Lied 125: 1, 2, 3 'O Kom o kom Immanuel'
Adventstekst Jeremia 23: 5 en 6
LB Lied 125: 4 en 5
Gods geboden
Psalm 19: 3
Gebed
Tienermoment
Schriftlezing Exodus 2: 1 - 22
Psalm 71: 1, 4, 5
Preek: 'Mozes en Jezus'
Opwekking 430
Gebed
Collecte
LB Lied 122: 1, 3, 4, 5 'Kom tot ons de wereld wacht'
Zegen

2018-12-09 09:15:00
2018-12-09 10:15:00