Kandidaat M.W. v/d Veen

Beginnend op Zondag 18 november 2018 : 09:15

Bij Ontmoetingskerk De Weedebrink 1, 8061 AK Hasselt, Nederland

Liturgie

Mededelingen
Votum & Zegen-/Vredegroet
De Nieuwe Psalmberijming Psalm 107: 2, 4, 5
10 Woorden
De Nieuwe Psalmberijming Psalm 107: 10 en 11
Gebed
Schriftlezing Lukas 8: 4 - 15 en Kolossenzen 2: 1 - 5
Opwekking 689
Tekst Lukas 8: 10
Preek
Gezang 103: 1, 2, 4, 5, 6, 8
Dankzegging en voorbede
Collecte
Gezang 149
Zegen

2018-11-18 09:15:00
2018-11-18 10:15:00