Leesdienst

Beginnend op Zondag 23 februari : 19:00

Liturgie

Votum en zegengroet
Gezang 171: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Lucas 19: 1 - 10
Gezang 55
Preek: 'Kom es uit je boom'
Opwekking 599
Geloofsbelijdenis Gezang161
Gebed
Collecte
Opwekking 733
Zegen