Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 16 februari : 19:00

Liturgie

Moment van stilte
Votum en zegen
Lied "Bron van liefde, licht en leven"
Gebed
Schriftlezing Johannes 8: 12
LB Lied 75: 8 en 9 "Gij zijt het licht van God gegeven"
Schriftlezing Johannes 3: 19 - 21
Gezang 134: 1 en 6 "O grote Christus eeuwig licht"
Schriftlezing 1 Johannes 1:5-7
Npb Psalm 27: 1 "God is mijn licht"
Overdenking: ‘Ik ben het Licht voor de wereld’
Gezang 58
Avondmaalsviering
       Taize "Jezus U bent het licht in ons leven"
Gebed
Nieuwoudlied "Geloofsbelijdenis van Nicea"
Zegen