Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 05 januari : 19:00

Liturgie

Moment van stilte
Sela "In deze stilte"
Votum en zegen
Gezang 156 "Heer ik kom tot U"
Gebed
Schriftlezing Johannes 2: 13 - 22
Psalm 40: 3 en 4
Overdenking: "Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader"
LB Lied 75: 3, 5, 8 "O Christus ons van God gegeven"
Uitnodiging om avondmaal te vieren
LB Lied 319: 1, 4, 5 "Looft God die zegent al wat leeft"
Brood en wijn
Psalm 23 "De Here wil mijn trouwe Herder wezen"
Dankgebed
Taize "Behoed mij o God"
Zegen
Deurcollecte