Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 19 januari : 11:00

Liturgie

Votum en zegen
Gezang 158 "Als een hert dat verlangt naar water"
Verlangen naar God
Psalm 42: 1 en 3
Gods geboden
Opwekking 27: 1 en 2 "Leid mij Heer"
Gebed
Dooponderwijs
Opwekking 746 "Zo zegent Hij jou"
Doop
Sela "Zegen voor de kinderen"
Doopgebed
Kindermoment
Lied van de Hoeksteen
Schriftlezing Johannes 4: 1 - 19 en 28 - 30 en 39 - 42
EL Lied 70 "Zij was op zoek"
Preek: 'Jezus Bij de Jakobsbron'
Gezang 119: 1 en 2
Gebed
Collecte
LB Lied 444
Zegen