Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 05 januari 2020 : 11:00

Liturgie

Votum en zegen
Opwekking 797 "Breng ons samen"
Zelfbeproeving
Psalm 139: 1 en 11
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Johannes 2: 1 - 11
Gezang 34: 1, 2 "Al zou de vijgenboom niet bloeien"
Preek: "De bruiloft in Kana"
Opwekking 575 "Jezus alleen"
Inleiding op het avondmaal
Apostolische Geloofsbelijdenis
Tafel I Gezang 158 "Als een hert dat verlangt naar water"
Tafel II Gezang 160 "Groot is uw trouw"
Dankgebed en voorbede
Collecte
LB Lied 21: 1, 4, 7 "Alles wat adem heeft love de Here"
Zegen