Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 16 februari : 09:00

Liturgie

Votum en zegen
Opwekking 407 "Hoe groot zijt Gij"
Genadeverkondiging Jesaja 55: 1 - 3a
Psalm 63: 1
Deel uit formulier 3
LB Lied 481: 4
Gebed
Kindermoment
Gezang 158 "Als een hert dat verlangt naar water"
Schriftlezing Johannes 7: 37 - 39
Preek: 'Dorst hebben en drinken'
Nieuwoudlied "Ik hoorde hoe de Heiland zei"
Inleiding op het avondmaal
Apostolische geloofsbelijdenis
Avondmaalsviering
LB Lied 75: 1, 2, 5, 6 "U kennen, uit en tot U leven"
Gezang 170: 1, 2, 3 "Vaste Rots van mijn behoud"
Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 "O Schepper, Geest, woon in uw kerk"
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Gezang 10 "De Heer zegene u"
Zegen