Aangepaste dienst Ds. K. Tamminga

Beginnend op Zondag 17 november 2019 : 15:00

Liturgie

Opwekking 797 "Breng ons samen"
Bidden
GKb (2006) "Uw woord is een lamp voor mijn voet"
Schriftlezing 1 Samuël 16: 1 - 13
Opwekking 518 "Heer, U doorgrondt en kent mij"
Schriftlezing 2 Korintiërs 5: 14 - 16
Luisterlied Sela "God keert alles om"
Preek "Kijk naar elkaar door de bril van Jezus"
Opwekking 334 "Heer uw licht en uw liefde schijnen"
Geloofsbelijdenis
Opwekking 770 "Ik zal er zijn"
Gebed
Collecte
Opwekking 71 "Jezus leeft in eeuwigheid"