Ontmoetingsdienst Ds. R.M. Meijer

Beginnend op Zondag 10 november 2019 : 19:00

Liturgie

Welkom
"Juicht want jezus is Heer/Hij is verheerlijkt/ U bent ik ben op de troon"
Opwekking 753 "Symfonie"
Gebed
Opwekking 689 "Spreek Heer uw woord"
Schriftlezing Lucas 16:9-31
Overdenking
Opwekking 617 "Een machtig Maker"
Opwekking 818 "Op die dag"
Gebed
Collecte
Sela "Ik zal er zijn"