Br. Arie van Houwelingen

Beginnend op Zondag 22 september 2019 : 19:00

Liturgie

Votum en zegengroet
Gezang 171: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Jakobus 4: 1 - 10
Gezang 163: 1, 2, 3
Tekst Lucas 18: 9 - 14
Preek "De Farizeeër en de tollenaar"
Opwekking 428
Geloofsbelijdenis Gezang 161
Gebed
Collecte
Opwekking 687
Zegen