Leesdienst

Beginnend op Zondag 27 oktober 2019 : 11:00

Liturgie

Psalm 122 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 913 : 1, 2, 3 en 4 "Wat de toekomst brengen moge"
Gebed
Schriftlezing Johannes 17 : 1 – 26
PsvN Psalm 84
Preek over Johannes 17 : 21
LvK Gezang 320 : 1, 2, 3 en 4 "Zingt een nieuw lied voor God de Here"
Leefregels
GKB Gezang 167 : 1, 2 en 3 "Samen in de naam van Jezus"
Gebed
Collecte
Opwekking 293
Zegen