Ds. J. Hagg

Beginnend op Zondag 20 oktober 2019 : 11:00

Liturgie

Stil gebed
Votum en zegengroet
Opwekking 595
Gebed
Kindmoment
GK Gezang 119a "Uw woord is een lamp voor mijn voet"
Elly en Rikkert "Het Woord van onze God houdt eeuwig stand"
LB Gezang 968: 1, 2, 3, 5
Vertelling 2 Koningen 22: 1 - 14
Schriftlezing 2 Koningen 22 : 15 - 20a
Vertelling 2 Koningen 23 : 1 - 2
Schriftlezing Deuteronomium 5: 1 - 2, 6 - 21 en 30: 11 en 14 -20
Vertelling 2 Koningen 23: 3
Psalm 111
Preek: "Het teruggevonden Woord spreekt ons aan"
Sela: "Het Woord van God"
Gebed
Opwekking 755
Collecte
GK Gezang 233
Zegen