Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 22 september 2019 : 11:00

Liturgie

Votum en zegen
Psalm 108: 1 en 2
Genadeverkondiging
Gezang 37: 1 en 2 "Hoor onze Vader hoor ons aan"
Levensheiliging
Gezang 37: 6, 7, 8 "Vergeef ons ons schulden Heer …"
Gebed
Dooponderwijs
Doop Levi Sikkema
Opwekking 687 "Heer wijs mij uw weg"
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Efeze 4: 25 - 32
E&R 54 "Mogen de woorden van mijn mond …"
Preek
LB Gezang 285: 1, 2, 3, 4 "Geef vrede Heer geef vrede"
Gebed
Collecte
LB Gezang 444: 1, 2, 3 "Grote God wij loven U"
Zegen