Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 01 september 2019 : 11:00

Liturgie

Votum en zegen
Gezang 132 "Dank U voor deze nieuwe morgen"
Verkondiging van Gods barmhartigheid (Hebreeën 4: 16)
Gezang 131: 1 en 2 "Barmhartig Vader op uw troon"
Wees barmhartig: Lukas 6: 27 - 37
Gezang 131: 4, 5, 9
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Lukas 10: 25 - 37
Psalm 116: 4, 5, 7 "Ik lag terneer mijn kracht was haast vergaan"
Preek: "Geven en ontvangen"
Opwekking 378 "Ik wil jou van harte dienen"
Gebed
Collecte
Gezang 10 "De Heer zegene u"
Zegen