Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 10 november 2019 : 09:15

Liturgie

Votum en zegen
Gezang 167 "Samen in de naam van Jezus"
Verkondiging van Gods liefde
Opwekking 428 "Genade zo oneindig groot"
Gods tien geboden
Gezang 157 "Vader vol van vrees en schaamte"
Gebed
Kindermoment
Opwekking 176 "U bent mijn schuilplaats Heer"
Schriftlezing Exodus 5: 1 - 9 en 22 - 23, 6: 1 - 9
Opwekking 148 "Gods volk wordt uitgeleid"
Preek: "Slavernij, vrijheid en verlossing"
Sela "Gebed om vrijheid"
Presentatie Tobias de Puyt over mensenhandel
Nieuwoudlied "God ziet overal"
Gebed
Collecte
Opwekking 602 "Vrede van God"
Zegen