Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 15 september 2019 : 09:15

Liturgie

Opwekking 640 "Mijn hulp is van U Heer"
Vredegroet
Gezang 171: 1 en 2 "Weest stil voor het aangezicht van God"
Genadeverkondiging
Opwekking 263 "Er is een Verlosser"
Gods geboden
Opwekking 244 "Welzalig de man die niet wandelt"
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Efeze 3: 14 - 19 en 1 Petrus 4: 8 - 11
Gezang 164 "Jezus vol liefde"
Preek: "De vijf talen van de liefde"
Gezang 167 "Samen in de naam van Jezus"
Zegen voor jeugd en jeugdwerkers
Zegenlied "De zegen van God onze Vader"
Gebed
Collecte
Opwekking 602 "Vrede van God"
Zegen