Ds. G.J. Klapwijk

Beginnend op Zondag 25 augustus : 19:00

Liturgie

Welkom
Votum en zegengroet
LvdK Gezang 21: 1 en 3 "Alles wat adem heeft love de Here"
Gebed
Schriftlezing Exodus 3: 1 - 17a
Psalm 99: 1, 2, 3, 4, 8 "God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij"
Verkondiging
Sela "Ik zal er zijn"
Geloofsbelijdenis
Gk Gezang 107: 1 "Ere zij aan God de Vader"
Gebed
Collecte
Gk Gezang 145 "Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam"
Zegen