Ds. J.B.K. de Vries

Beginnend op Zondag 28 juli : 19:00

Liturgie

Votum/zegen
Psalm 116: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Jacobus 5: 7 - 20
Lb Gezang 298: 1 en 2
Tekst Jacobus 5,14-15
Preek
Psalm 43: 5
Geloofsbelijdenis
Gkb oud Gezang 165
Gebed
Collecte
Gkb oud Gezang 160: 1 en 2
Zegen