Ds. G.P.M v/d Linden (Locatie sporthal)

Beginnend op Zondag 14 juli : 16:30

Liturgie

Welkom
Psalm 84: 1, 2, 3 (DNP)
Stil gebed
Votum en groet
Opwekking 281
Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing Psalm 124 en Openbaring 1: 1 - 18
Psalm 124: 1, 2, 3 (LvK)
Tekst Psalm 124: 8 en Openbaring 1: 4 en 5
Woordverkondiging: Eredienst, een echte ontmoeting!
Psalm 65: 1 en 2 (GKb)
Gebed
Collecte
Lvk. Gezang 481: 1
Geloofsbelijdenis
Zingende Gezegend 213: 1, 2, 3
Zegen